Smart Energy Solutions

Wij bieden technologische oplossingen waarmee wij onze klanten helpen “slim” met energie om te gaan. Dit doen wij door uitgebreide monitoring van apparatuur, het meten van energieverbruik, energie opbrengst, maar ook door het energie gerelateerde gedrag van de gebruiker te monitoren en al deze informatie via een dashboard aan te bieden. Met deze informatie leveren wij een belangrijke bijdrage aan energy efficiency en dus verduurzaming en kostenbesparing.

“Plug & Play” Energiemonitoring van Jeemz

Jeemz heeft voor het verstrekken van verplichte EnergiePrestatieVergoeding-informatie een “Plug & Play” energiemonitoringssysteem op de markt gebracht dat voldoet aan de EPV eisen.

Modulair

Standaard meet het monitoringssysteem het energieverbruik en de opgewekte energie van de woning.

 • Energieverbruik van de warmtepomp, de warmte-terugwin unit (WTW) en het totaal van alle andere elektrische verbruikers (licht en apparatuur).
 • Opgewekte energie van de zonnepanelen.
 • Constante monitoring van de slimme meter in de woning.
 • Aanvullend koppelen wij al deze gebouwgebonden installaties aan onze server in de woning en ontsluiten alle data die vanuit deze apparatuur beschikbaar is.
 • Tevens zijn wij in staat op deze apparaten in te (laten) grijpen voor bijvoorbeeld het resetten van storingen, het aanpassen van instellingen, het monitoren van schakeltijden, pompuren, systeemtemperaturen etc.
IMG_3202

Modulair kan het monitoringssysteem worden uitgebreid met het monitoren van de volgende waarden:

 • Energieverbruik per apparaat (bijvoorbeeld elektrische kookplaat of koelkast)
 • Temperatuur per vertrek
 • Buitentemperatuur
 • Deur- en raamstand signalering
 • Aanwezigheidsdetectie
 • Luchtvochtigheid
 • CO2

Actuele weergave van alle meetgegevens in een Online Portal:

Jeemz biedt een Online Portal waarin op elk moment alle actuele meetgegevens overzichtelijk kunnen worden bekeken, verrijkt met andere relevante data zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden etc. Ook kunnen alle meetgegevens worden bewaard en later worden teruggekeken en bijvoorbeeld worden vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden.

Actieve en slimme duurzame woning

Van een “passieve duurzame woning” naar een “actieve en slimme duurzame woning”:
Naast een goede isolatie en energiezuinige installaties is het “gedrag” van de bewoner van invloed op het totale energieverbruik van de woning. Jeemz kan de bewoner hier “actief” bij helpen om een positieve invloed uit te oefenen op een zo laag mogelijk energieverbruik.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Alle meetgegevens zoals energieverbruik en energieopbrengst, binnen- en buitentemperatuur, deur- en raamstand signalering zijn passief. Deze wetenschap zorgt er niet voor dat het energieverbruik omlaag zal gaan.

Eenvoudig kunnen wij deze meetgegevens gebruiken om actief het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.

Toepassing 1:
Als de verwarming aan staat en de ramen staan open bij een lage buitentemperatuur, zorgt Jeemz ervoor dat de bewoner een signaal krijgt dat hij op dat moment extra energie kan gaan besparen door de ramen te sluiten.

Toepassing 2:
Buiten is het licht, er is geen beweging in de woning en toch is de verlichting in de woning aan. Jeemz zorgt ervoor dat de verlichting automatisch wordt uitgeschakeld.

Toepassing 3:
Een warme douche is heerlijk maar niet duurzaam. De tijd vliegt voorbij onder een warme douche. Jeemz zorgt ervoor dat deze tijd wordt beperkt door de warmwatertoevoer na een vooraf ingestelde tijd te stoppen. Wel krijgt de gebruiker vroegtijdig een signaal zodat de shampoo nog uit de haren kan worden gespoeld.

IMG_4623

Besparen op onderhoud- en beheerkosten van de technische installaties

Predictive Maintenance of voorspelbaar onderhoud van de technische installaties wordt mogelijk met Jeemz. Hierdoor kan de eigenaar van de woning flink besparen op de onderhoudskosten van de technische installaties. Een bijkomend voordeel is dat klachten, van bewoners over het functioneren van de technische installaties, verminderen en dat de kwaliteit van het binnenklimaat op niveau blijft.

Doordat wij veel data verzamelen uit de technische installaties, zijn wij in staat te voorspellen en te adviseren wanneer specifiek onderhoud moet worden uitgevoerd of onderdelen moeten worden vervangen. Hierdoor kan het onderhoud efficiënter worden gepland en hoeft het onderhoud pas te worden uitgevoerd wanneer het aantoonbaar, op basis van data-analyse, noodzakelijk is. Koppeling met onderhoudsprogramma’s zorgen er vervolgens voor dat planmatig op een efficiënte manier een reeks woningen voor onderhoud kan worden ingepland en de bewoners vroegtijdig via de portal de mogelijkheid krijgen een datum/tijd te kiezen wanneer dit onderhoud plaats gaat vinden

Een toepassing:
Door registratie van het aantal schakelmomenten en het aantal draaiuren van een pomp in een warmtepompinstallatie, is te voorspellen wanneer de pomp door slijtage minder gaat functioneren. Doordat we dit vroegtijdig kunnen signaleren kan de vervanging van de pomp in combinatie met andere voorspelbare onderhoudswerkzaamheden, in woningen in de buurt, efficiënt worden gecombineerd en gepland.

Nog een toepassing:
Een belangrijk onderdeel van een luchtbehandelingsinstallatie (WTW) is de filtersectie. Hierin zitten filters die vervangen moeten worden als ze vervuild raken. De filters zorgen namelijk voor schone lucht en in de woning. Dit is zeer belangrijk voor het comfort en de gezondheid van de bewoner. Rook, overmatig stof en vetdeeltjes kunnen de oorzaak zijn dat filters snel vervuild raken.

Door de mate van vervuiling te meten kunnen wij voorspellen en adviseren wanneer filters moeten worden vervangen. Hiermee helpen wij de kwaliteit van het binnenklimaat op het gewenste niveau te houden en helpen wij met kostenbesparing, omdat vervanging van de filters efficiënt is te plannen en pas hoeft wanneer het echt nodig is.

Aanpassen van setpoints van de installatie:
Moet er in een woning, of in meerdere woningen tegelijk een setpoint worden aangepast dan kan Jeemz dat voor de eigenaar van de woning(en) regelen op afstand. Zonder dat er een monteur moet worden ingepland en een afspraak met de bewoner moet worden gemaakt kan Jeemz veel installaties op afstand voor u beheren.

Een toepassing:
U wilt, als woningeigenaar of beheerder van meerdere woningen, dat de tapwatertemperatuur moet worden aangepast. Jeemz regelt dit op afstand zonder dat iemand hier last van ondervindt. Hiermee helpen wij met kostenbesparing omdat er geen servicetechnicus naar de woning (en) hoeft. Daarnaast wordt de bewoner niet belast met een afspraak met een servicetechnicus, dit is goed voor de klanttevredenheid.

Jeemz helpt dus ook met:

 • Kostenbesparing
 • Verhogen klanttevredenheid
 • Een gezond binnenklimaat

© Jeemz Domotica. All Rights Reserved.