Smart Care Solutions

Met onze “Smart Care Solutions” of “Zorg-Domotica” bieden wij technologische oplossingen, waarmee bijvoorbeeld mindervaliden en ouderen in staat zijn langer zelfstandig te wonen. Wij kunnen met onze oplossingen niet de menselijke verzorgende taak overnemen maar kunnen deze wel op een goede manier ondersteunen.

Domotica kan veel betekenen in de zorg. Er wordt veel over geschreven en er zijn veel initiatieven in de vorm van proefprojecten. Ook Jeemz heeft ervaring in de ontwikkeling en realisatie van Domotica Installaties in de zorg.

Samenwerking

Jeemz is specialist in de combinatie van IoT, automatisering en techniek, waarbij veel toepassingen in de zorg denkbaar zijn. Daarom vinden wij het uniek en belangrijk om samen met de zorgspecialisten de juiste Domotica toepassingen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van beide specialismen samengevoegd en wordt het optimale resultaat van de functionele oplossingen in onze projecten behaald.

Ook onderhouden wij intensieve contacten met overkoepelende zorginstellingen en zorgverzekeraars om alle ontwikkelingen nauwgezet te volgen en onze dienstverlening en producten hierop af te stemmen.

Voorbeelden van onze Smart Care Solutions

Bediening
Ouderen en bijvoorbeeld mindervaliden zijn niet altijd meer zelfstandig in staat om deuren te openen, klimaat te regelen, gordijnen dicht te doen of te openen, verlichting te schakelen of een verbinding voor een telefoongesprek tot stand te brengen. Ook kan het geheugen mensen in de steek laten waardoor er onwenselijke situaties ontstaan.

Dit zijn een aantal voorbeelden van handelingen die voor heel veel mensen vanzelfsprekend en eenvoudig zijn maar voor anderen zeer veel moeite kosten of onmogelijk zijn.

Voor deze mensen bieden wij, in goede samenspraak met gebruiker en eventueel mantelzorgers, verzorgers, oplossingen om de bediening te vergemakkelijken of geheel te automatiseren.

Dit realiseren wij door onder andere alle elektrische apparatuur, audio en tv, verlichting, ontgrendeling en openen van deuren en nog vele andere handelingen, vanuit de stoel mogelijk te maken. Wij zorgen ervoor dat alles kan worden bediend met smartphone of tablet.

Spraakgestuurde bediening
Een mooi voorbeeld van het gebruik maken van technologische ontwikkelingen in de zorg is de mogelijkheid van gezichtsherkenning en stemherkenning op computers, smartphones en tablets. Jeemz maakt het mogelijk dat mensen die niet of moeilijk apparatuur met hun handen kunnen bedienen dit nu wel makkelijk met hun stem kunnen bedienen.

Onzichtbaar aanwezig
Voor mantelzorgers, kinderen van mensen op leeftijd of bijvoorbeeld ouders van kinderen met een mate van hulpbehoevendheid bieden wij mogelijkheden om ‘op de achtergrond’ een oogje in het zeil te kunnen houden, zonder dat iemand dit als storend ervaart. Dit is natuurlijk onderhevig aan strenge privacyregels, maar biedt de mogelijkheid om (langer) zelfstandig te kunnen leven en voor de familie geeft het gemoedsrust omdat je toch weet hoe de dag verloopt.

Risico’s

Wat zijn de risico’s bij toepassing van Domotica in de zorg? Jeemz richt zich op kansen maar vindt het even belangrijk om eventuele risico’s tot een minimum te beperken. Daarom vinden wij dat onze opdrachtgevers zich goed en onafhankelijk voor moeten laten lichten.

Het is belangrijk dat opdrachtgevers een risicoanalyse van de toe te passen technologie maken en beheersmaatregelen implementeren.

Het RIVM heeft hiervoor een handreiking geboden. Klik hier om deze te downloaden.

© Jeemz Domotica. All Rights Reserved.