Paul Boekweg

Paul Boekweg is na zijn studie Electrotechniek werkzaam geweest in de Avionica, Industriële automatisering, IT management, logistieke automatisering en robotisering. Dit deed hij in de luchtvaart, Food, Pharma en logistiek. Sinds 2000 heeft hij verschillende directie functies gehad bij Nederlandse maar ook internationale bedrijven. Paul heeft veel ervaring met software product ontwikkeling en innovatie. Om de kennis en ervaring in te zetten voor nieuwe markten en weer meer met de techniek bezig te zijn is hij samen met zijn compagnon Jeemz gestart. Er zijn grote kansen in de energietransitie en het slimmer maken van gebouwen en woningen die bij kunnen dragen tot een meer duurzame en veilige omgeving. Daarnaast kan de domotica ook bijdragen in het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van groepen mensen die een handje geholpen kunnen worden door techniek.

 

 

© Jeemz Domotica. All Rights Reserved.